14Gru/17

Nowe władze Stowarzyszenia w naszej diecezji :)

25 listopada  2017 roku w Siedlcach odbył się Zjazd Diecezjalny KSM, podczas którego zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia w diecezji. Dziękujemy wszystkim oddziałom, które uczestniczyły w tym ważnym dla naszej wspólnoty dniu! W dniu wczorajszym – 13 grudnia ukonstytuował się nowy Zarząd Diecezjalny. Prosimy również o Waszą modlitwę, abyśmy mogli w pełni realizować wszystkie powierzone nam zadania z należytą starannością i dokładnością.

Continue reading

27Lis/17

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne 2017

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, a tym samym święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej jest wyjątkowym czasem. Pod królowanie Chrystusa stowarzyszenia oddają swoje życie. W ciągu roku dokonuje się to poprzez stałą formację, życie sakramentalne i nieustanne pogłębianie relacji z Nim, otwartość na działanie Ducha Świętego, by wskazywał jaka jest wola Boża, a następnie wypełnianie jej.

Continue reading