Category Archives: Ogólnopolski

20Lip/12
stanislaw-kostka-obraz

Święty Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka

Święto św. Stanisława Kostki obchodzono 13 listopada, obecnie (od 1969 roku) obchodzi się 18 września, aby na początku roku szkolnego młodzież mogła mu oddać chwałę i polecić się jego wstawiennictwu.

Dzieciństwo
Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie (ok. 4 km od Przasnysza) na Mazowszu, w końcu grudnia 1550 roku. Dzień jego urodzenia jest nieznany. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski (dopiero od roku 1564) Continue reading

01Lip/12

10 zasad

Każdy młody członek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych.

Continue reading

01Lip/12

Znaki

Elementy tożsamości i jedności organizacyjnej

Każda organizacja posiada pewne charakterystyczne cechy, które wyróżniają ją spośród innych, a jednocześnie wyrażają jej naturę, cel, a nawet sposób działania. Są także wyrazem wewnętrznej jedności danej organizacji. Kształtują specyficzny świat symboli, zachowań, zwrotów słownych. Są zewnętrznym wyrazem wartości, którym organizacja służy, dlatego też i te cechy stają się wartościami domagającymi się respektowania. Tak jak państwo posiada swoją konstytucję, hymn, godło i flagę tak w stowarzyszeniu ważną rolę odgrywa Statut i pewne symbole. Tak jest i w KSM-ie. Jego naturę wyrażają trzy główne elementy tożsamości organizacyjnej: Statut, Hymn i Godło. Inne elementy z nich wynikają lub w jakiś sposób z nimi się łączą. Są to: sztandar, hasło, zawołanie, patronowie, święto patronalne, przyrzeczenie, legitymacja, pieczątki, składki członkowskie, kronika, biblioteczka KSM, księga protokołów.

Podstawowe elementy tożsamości KSM – Statut, Hymn, Godło. Continue reading

01Lip/12

Działalność

Działalność na zewnątrz.

Z natury Stowarzyszenia, jakim jest KSM, wynika fakt działania na zewnątrz, działania w środowisku, w jakim się przebywa. W Statucie KSM-u § 13 czytamy: „Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnienie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”.

Przyjrzyjmy się teraz czterem płaszczyznom działalności w KSM:

  1. Działalność religijna
  2. Działalność patriotyczno-społeczna
  3. Działalność charytatywna
  4. Działalność kulturalno-rozrywkowa i sportowa Continue reading
01Lip/12

Formacja

Formacja duchowa w KSM.

Ideałem chrześcijanina w znaczeniu etycznym – jest człowiek doskonały. Może się takim stać, kiedy podejmie realizację przewidzianego przez Boga wzoru oraz sprosta zadaniom, które czekają go w ziemskim życiu.

Na treść tego posłania nakładają się dwie rzeczywistości: nadprzyrodzone powołanie, które jest wezwaniem do upodobnienia się do Boga oraz rozwijanie i udoskonalanie indywidualnych walorów ludzkiej osobowości.

Zaproszenie to jest wyborem. Na mocy łaski ukazuje się człowiekowi urzekający cel: udział w życiu Boga. Jest to zaproszenie o charakterze powszechnym i uniwersalnym, realizowane niezależnie od stanu, zawodu, pochodzenia społecznego, wieku i wykształcenia.

Continue reading

01Lip/12

Bł. Karolina Kózkówna

Bł. Karolina Kózkówna 

 

 

Bł. Karolina Kózka poniosła najwyższą ofiarę dla Jezusa – ofiarę męczeńskiej śmierci, – kiedy zaledwie zbliżała się do dorosłego życia. Ledwie skończyła szesnaście lat i choć według praw tego świata jeszcze nie osiągnęła dojrzałości, rozwinęła w sobie jednak wielką dojrzałość w życiu religijnym. Swoim życiem pokazała, że wielkim dla Boga można być w każdym wieku. Continue reading