Święty Stanisław Kostka

2012-07-20 09:07:32
stanislaw-kostka-obraz

Św. Stanisław Kostka

Święto św. Stanisława Kostki obchodzono 13 listopada, obecnie (od 1969 roku) obchodzi się 18 września, aby na początku roku szkolnego młodzież mogła mu oddać chwałę i polecić się jego wstawiennictwu.

Dzieciństwo
Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie (ok. 4 km od Przasnysza) na Mazowszu, w końcu grudnia 1550 roku. Dzień jego urodzenia jest nieznany. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski (dopiero od roku 1564) Więcej


Komisja Rewizyjna

2012-07-01 18:07:21

DIECEZJALNA KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca: Daria Kostanta

Parafia Bożego Ciała w Siedlcach

 

Z-ca: Julia Barancewicz

Parafia Bożego Ciała w Siedlcach

 

Członek: vacat


Zarząd Diecezjalny

2012-07-01 18:07:46

Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej 

 

PREZES: Beata Sosnowska

Parafia Bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach

 

Z-CA PREZESA: Karolina Kłoś

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach

 

DELEGAT DO KRAJOWEJ RADY: Ilona Trojnar

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

 

SKARBNIK: Izabela Krzyzińska

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach

 

SEKRETARZ:  Jan Boruta

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

 

Z-CA SEKRETARZA:  Mateusz Kadej

Parafia  Bożego Ciała w Siedlcach

 

CZŁONEK ZARZĄDU: Mateusz Krzyziński

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach

 


ks. Asystent

2012-07-01 18:07:55
ks. wojtek

ASYSTENT DIECEZJALNY: Ks. Wojciech Sobieszek


Historia

2012-07-01 18:07:18
historia

Historia KSM Diecezji Siedleckiej do 1939 r.

    (oprac. Iwona Moczydłowska)

 Geneza. Jesienią 1919 roku biskup podlaski Henryk Przeździecki powołał Sekretariat generalny do Spraw Młodzieży. Pierwszymi jego pracownikami zostali ks. Wiktor Kamieński i ks. Paweł Norwind. Placówka ta została utworzona w celu zrzeszenia młodzieży katolickiej diecezji podlaskiej. Geneza organizacji związana jest z powstaniem ogólnopolskiego katolickiego ruchu młodzieżowego. Hasło rzuciła Wielkopolska mająca tradycje silnego aktywnego katolicyzmu. Więcej


10 zasad

2012-07-01 18:07:37

Każdy młody członek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych.

Więcej


Hymn

2012-07-01 18:07:39

 HYMN KSM

 

 Hej do apelu stańmy wraz

Budować Polskę nową!

Ojczyzna wolna wzywa nas

Do pracy ręką głową

Nie wydrze nam jej żaden wróg

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Więcej


Znaki

2012-07-01 18:07:07

Elementy tożsamości i jedności organizacyjnej

Każda organizacja posiada pewne charakterystyczne cechy, które wyróżniają ją spośród innych, a jednocześnie wyrażają jej naturę, cel, a nawet sposób działania. Są także wyrazem wewnętrznej jedności danej organizacji. Kształtują specyficzny świat symboli, zachowań, zwrotów słownych. Są zewnętrznym wyrazem wartości, którym organizacja służy, dlatego też i te cechy stają się wartościami domagającymi się respektowania. Tak jak państwo posiada swoją konstytucję, hymn, godło i flagę tak w stowarzyszeniu ważną rolę odgrywa Statut i pewne symbole. Tak jest i w KSM-ie. Jego naturę wyrażają trzy główne elementy tożsamości organizacyjnej: Statut, Hymn i Godło. Inne elementy z nich wynikają lub w jakiś sposób z nimi się łączą. Są to: sztandar, hasło, zawołanie, patronowie, święto patronalne, przyrzeczenie, legitymacja, pieczątki, składki członkowskie, kronika, biblioteczka KSM, księga protokołów.

Podstawowe elementy tożsamości KSM – Statut, Hymn, Godło. Więcej


Działalność

2012-07-01 18:07:35

Działalność na zewnątrz.

Z natury Stowarzyszenia, jakim jest KSM, wynika fakt działania na zewnątrz, działania w środowisku, w jakim się przebywa. W Statucie KSM-u § 13 czytamy: „Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnienie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”.

Przyjrzyjmy się teraz czterem płaszczyznom działalności w KSM:

  1. Działalność religijna
  2. Działalność patriotyczno-społeczna
  3. Działalność charytatywna
  4. Działalność kulturalno-rozrywkowa i sportowa Więcej

Formacja

2012-07-01 17:07:39
formacja

Formacja duchowa w KSM.

Ideałem chrześcijanina w znaczeniu etycznym – jest człowiek doskonały. Może się takim stać, kiedy podejmie realizację przewidzianego przez Boga wzoru oraz sprosta zadaniom, które czekają go w ziemskim życiu.

Na treść tego posłania nakładają się dwie rzeczywistości: nadprzyrodzone powołanie, które jest wezwaniem do upodobnienia się do Boga oraz rozwijanie i udoskonalanie indywidualnych walorów ludzkiej osobowości.

Zaproszenie to jest wyborem. Na mocy łaski ukazuje się człowiekowi urzekający cel: udział w życiu Boga. Jest to zaproszenie o charakterze powszechnym i uniwersalnym, realizowane niezależnie od stanu, zawodu, pochodzenia społecznego, wieku i wykształcenia.

Więcej