ksmsiedlce@wp.pl
+48 508 85 88 85

Image

Szkolenie Iº - jest to czas szczególny dla młodych ludzi. Czas zdobywania lub utrwalania podstawowych wiadomości o Stowarzyszeniu, a ponadto poznawania swoich rówieśników z innych oddziałów, wymiany doświadczeń. Znajdziemy w nim bloki o tematyce: historia, struktura, podstawy prawne, członkowstwo, patroni, element jedności i tożsamości organizacyjnej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2019r. Zgłoszenia przyjmujemy do 19.04 do godz. 20.00 (piątek). Zgłoszenia późniejsze nie będą przyjmowane. Bardzo prosimy o przesłanie nam tych danych w w/w terminie!

Koszt?
60 zł/os. Wyjątkowo prosimy o dokonanie wpłaty wyłącznie w GOTÓWCE podczas rejestracji w dniu szkolenia.
Gdzie? Katolicki Szkoła Podstawowa, ul. Sokołowska 172, 08 -110 Siedlce
Jak się zgłosić? Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania PESEL, telefon do rodziców/opiekunów na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl

Co należy ze sobą zabrać? Śpiwór, karimatę, notatnik, Pismo Święte, elegancki strój na niedzielę, buty na zmianę, przybory toaletowe, instrument – jeśli grasz, dobry humor, serce otwarte na Boga i drugiego człowieka!

Program: Rozpoczynamy w piątek o godz. 17.30, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30.
Uwaga! – Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny mieć ukończone 14 lat
– W związku z kwestiami organizacyjnymi nie zwracamy kosztów szkolenia osobom, które wycofały swój udział w ostatniej chwili bez podania konkretnego powodu.
- Z racji na formalności jakie musimy spełnić, aby ubezpieczyć szkolenie prosimy o przesyłanie wszystkich danych wymaganych do rejestracji. Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane.
– Przypominamy, że udział w szkoleniach jest jednym z warunków wymaganych do złożenia przyrzeczenia KSM.

Prosimy, aby osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu miały tak zarezerwowany czas, aby być na całości. Nie przewidujemy możliwości opuszczania wcześniej szkolenia.

Image