ksmsiedlce@wp.pl
+48 508 85 88 85

Zjazd Kierownictw!

2019-03-01 14:00:00

Dnia 2 marca 2019 roku odbędzie się Zjazd Diecezjalny połączony z Radą Kierownictw. Obecność Prezesa, Skarbnika i Sekretarza każdego oddziału obowiązkowa. Mile widziani również inni członkowie obecnego lub przyszłego kierownictwa. Rada rozpocznie się o godzinie 11.00 w Budynku Centrum Charytatywno - Duszpasterskiego przy ul. bp. I. Świrskiego 57 w Siedlcach. Wpisowe - 5 złotych od osoby. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 27 lutego na adres mailowy ksmsiedlce@wp.pl.
Podczas spotkania zostaną poruszone bardzo ważne sprawy dla naszego Stowarzyszenia. Prosimy o obecność.

Image