Szkolenie formacyjne II stopnia

2017-09-25 11:09:59

Szkolenie IIº – ma charakter formacyjny. Wszelkie bowiem działania, akcja musi mieć swoje podstawy. Inaczej jest puste, choć głośne (dzwon głośny, bo wewnętrznie pusty) i prędzej czy później rozpadnie się. Program szkolenia opiera się na „Metodzie pracy nad sobą KSMowicza”, dlatego znajdziemy w nim bloki tematyczne poświęcone m.in. roli stałego spowiednika i kierownika duchowego, medytacja – sposoby jej prowadzenia, jak prowadzić spotkanie formacyjne, X zasad KSM itp.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2017r. Zgłoszenia przyjmujemy do 08.10 do godz. 20.00.

Koszt? 55 zł/ os. (50 zł przy wcześniejszej wpłacie na konto )
Bank Spółdzielczy O/ Siedlce
76 9194 0007 0008 2527 2000 0010
z dopiskiem SZKOLENIE I + ODDZIAŁ

Gdzie? Katolicki Zespół Edukacyjny, ul. Sokołowska 172, 08 -110 Siedlce

Jak się zgłosić? Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon do rodziców/opiekunków na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl

Co należy ze sobą zabrać? Śpiwór, karimatę, notatnik, Pismo Święte (Stary i Nowy Testament – w programie szkolenia SKRUTACJA), elegancki strój na niedzielę, buty na zmianę, przybory toaletowe itp.

Program
Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30.

 Uwaga!
– Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny mieć ukończone 14 lat (urodzone
w 2003r.)
!

– W związku z kwestiami organizacyjnymi nie zwracamy kosztów szkolenia osobom, które wycofały swój udział w ostatniej chwili bez podania konkretnego powodu.
Z racji na formalności jakie musimy spełnić, aby ubezpieczyć szkolenie prosimy o przesyłanie wszystkich danych wymaganych do rejestracji. Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane.
– Przypominamy, że udział w szkoleniach jest jednym z warunków wymaganych do złożenia przyrzeczenia KSM.

Prosimy, aby osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu miały tak zarezerwowany czas, aby być na całości. Nie przewidujemy możliwości opuszczania wcześniej szkolenia.

Szkolenie IIº – ma charakter formacyjny. Wszelkie bowiem działania, akcja musi mieć swoje podstawy. Inaczej jest puste, choć głośne (dzwon głośny, bo wewnętrznie pusty) i prędzej czy później rozpadnie się. Program szkolenia opiera się na „Metodzie pracy nad sobą KSMowicza”, dlatego znajdziemy w nim bloki tematyczne poświęcone m.in. roli stałego spowiednika i kierownika duchowego, medytacja – sposoby jej prowadzenia, jak prowadzić spotkanie formacyjne, X zasad KSM itp.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2017r. Zgłoszenia przyjmujemy do 08.10 do godz. 20.00.

Koszt? 55 zł/ os. (50 zł przy wcześniejszej wpłacie na konto )
Bank Spółdzielczy O/ Siedlce
76 9194 0007 0008 2527 2000 0010
z dopiskiem SZKOLENIE I + ODDZIAŁ

Gdzie? Katolicki Zespół Edukacyjny, ul. Sokołowska 172, 08 -110 Siedlce

Jak się zgłosić? Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon do rodziców/opiekunków na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl

Co należy ze sobą zabrać? Śpiwór, karimatę, notatnik, Pismo Święte (Stary i Nowy Testament – w programie szkolenia SKRUTACJA), elegancki strój na niedzielę, buty na zmianę, przybory toaletowe itp.

Program
Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30.

 Uwaga!
– Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny mieć ukończone 14 lat (urodzone
w 2003r.)
!

– W związku z kwestiami organizacyjnymi nie zwracamy kosztów szkolenia osobom, które wycofały swój udział w ostatniej chwili bez podania konkretnego powodu.
Z racji na formalności jakie musimy spełnić, aby ubezpieczyć szkolenie prosimy o przesyłanie wszystkich danych wymaganych do rejestracji. Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane.
– Przypominamy, że udział w szkoleniach jest jednym z warunków wymaganych do złożenia przyrzeczenia KSM.

Prosimy, aby osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu miały tak zarezerwowany czas, aby być na całości. Nie przewidujemy możliwości opuszczania wcześniej szkolenia.