Szkolenia formacyjne I i II stopnia – trwają zgłoszenia

2017-09-05 10:09:55
IMG_0892

Szkolenie I º – jest to czas szczególny dla młodych ludzi. Czas zdobywania lub utrwalania podstawowych wiadomości o Stowarzyszeniu, a ponadto poznawania swoich rówieśników
z innych oddziałów, wymiany doświadczeń.

Znajdziemy w nim bloki o tematyce: historia, struktura, podstawy prawne, członkowstwo, patroni, element jedności i tożsamości organizacyjnej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22 -24 września 2017r. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.09. do godz. 20.00.


Szkolenie IIº
– ma charakter formacyjny. Wszelkie bowiem działania, akcja musi mieć swoje podstawy. Inaczej jest puste, choć głośne (dzwon głośny, bo wewnętrznie pusty) i prędzej czy później rozpadnie się. Program szkolenia opiera się na „Metodzie pracy nad sobą KSMowicza”, dlatego znajdziemy w nim bloki tematyczne poświęcone m.in. roli stałego spowiednika
i kierownika duchowego, medytacja – sposoby jej prowadzenia, jak prowadzić spotkanie formacyjne, X zasad KSM itp.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2017r. Zgłoszenia przyjmujemy do 08.10 do godz. 20.00.


Koszt?
55 zł/ os. (50 zł przy wcześniejszej wpłacie na konto )
Bank Spółdzielczy O/ Siedlce
76 9194 0007 0008 2527 2000 0010
z dopiskiem SZKOLENIE I + ODDZIAŁ


Gdzie?
Katolicki Zespół Edukacyjny, ul. Sokołowska 172, 08 -110 Siedlce


Jak się zgłosić?
Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania PESEL, telefon do rodziców/opiekunków na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl


Co należy ze sobą zabrać?
Śpiwór, karimatę, notatnik, Pismo Święte (Stary i Nowy Testament – w programie szkolenia SKRUTACJA), elegancki strój na niedzielę, buty na zmianę, przybory toaletowe, instrument – jeśli grasz, dobry humor, serce otwarte na Boga i drugiego człowieka!


Program

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30.


Uwaga!

– Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny mieć ukończone 14 lat (urodzone w 2003r.)!

– W związku z kwestiami organizacyjnymi nie zwracamy kosztów szkolenia osobom, które wycofały swój udział w ostatniej chwili bez podania konkretnego powodu.
- Z racji na formalności jakie musimy spełnić, aby ubezpieczyć szkolenie prosimy o przesyłanie wszystkich danych wymaganych do rejestracji. Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane.
– Przypominamy, że udział w szkoleniach jest jednym z warunków wymaganych do złożenia przyrzeczenia KSM.

Prosimy, aby osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu miały tak zarezerwowany czas, aby być na całości. Nie przewidujemy możliwości opuszczania wcześniej szkolenia.