Młodość, radość i nauka – za nami szkolenie I stopnia :)

2017-02-15 11:02:43
20170212_093254

„WITAMY W KSM” – takie hasło przyświecało młodym zrzeszonym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzież podczas szkolenia pierwszego stopnia KSM. W dniach 10 – 12 lutego do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach przyjechało ponad 80 osób chcących dowiedzieć się co nieco o swojej wspólnocie.

KSM-owską rodzinę na ten czas utworzyła młodzież  wielu oddziałów z różnych zakątków naszej diecezji m.in.: Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie, Wniebowzięcia NMP w Kocku, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei, Świętego Jana Chrzciciela w Parczewie, Świętego Józefa w Siedlcach, Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, Zwiastowania NMP w Żelechowie, Świętego Stanisława BM w Zbuczynie, oraz młodzież z parafii p.w. Trójcy Świętej  w Żeliszewie i Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, która chciałaby aby KSM-owska wspólnota powstała również przy ich parafiach.

Szkolenie rozpoczęło się w piątek wieczorem. Jak przystało na rodzinną atmosferę, rozpoczęliśmy od wspólnej kolacji, po której był czas na zapoznanie się z innymi uczestnikami weekendowego spotkania, a także z kadrą (tworzoną przez Księdza Asystenta Adama Pietrusika oraz członków Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej). Sformułowaliśmy również „kontrakt” zawierający zasady obowiązujące w trakcie weekendu. Oczywiście centralnym i najważniejszym punktem była wieczorna Eucharystia i wspólnotowa modlitwa na sam koniec dnia.

 Szkolenie I stopnia to jednak czas intensywnej pracy, podczas której młodzi ludzie dowiadują się podstawowych informacji na temat naszej KSM-owskiej wspólnoty. Szczególnie sobota wypełniona jest wieloma zajęciami, które mają na celu przybliżyć uczestnikom wiadomości o Stowarzyszeniu, które są niezbędne do dalszego, właściwego funkcjonowania w jego strukturach. Aby przeżyć ten dzień pełni sił, uczestniczyliśmy więc najpierw w porannej Eucharystii celebrowanej przez księdza Adama. Nakarmieni chlebem życia rozpoczęliśmy  tak zwane bloki szkoleniowe, które  odbywają się w różnorodnych formach tak, aby uczestnicy nie czuli się przytłoczeni nadmiarem przekazywanych informacji.

Historię naszej nie tylko diecezjalnej, ale również ogólnopolskiej wspólnoty, sięgającą swymi korzeniami aż do czasów dwudziestolecia międzywojennego, przybliżył młodym sekretarz Zarządu Diecezjalnego, Jan Boruta. Przeprowadził ich przez najważniejsze wydarzenia na przestrzeni lat, aż do odrodzenia KSM i czasów współczesnych.

 O jakże ważnych patronach Stowarzyszenia, czyli o świętym Stanisławie Kostce i błogosławionej Karolinie Kózkównie opowiadał zastępca sekretarza Zarządu Diecezjalnego – Mateusz Kadej. Ważne jest, aby znać ich życiorys i kierować się w życiu tymi samymi zasadami jak oni. Uczestnicy szkolenia wykazali się ogromną kreatywnością, tworząc później – często niekrótkie – wiersze o Staśku i Karolinie.

 Zasadniczy cel Stowarzyszenia, zadania stojące przed jego członkami, a także środki prowadzące do ich realizacji to treści przybliżone w czasie kolejnego bloku, prowadzonego przez członka Zarządu, Mateusza Krzyzińskiego. Bez wątpienia każdy uczestnik potrafił potem powiedzieć, że głównym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości we wszystkich dziedzinach życia zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

 Ważnym elementem w codzienności członka KSM jest narzędzie pomagające w formowaniu siebie jako dojrzałego chrześcijanina – to notatnik pracy nad sobą. Jaki cel przyświeca jego prowadzeniu, w czym pomaga i dlaczego warto go założyć – o tym powiedziała uczestnikom szkolenia Prezes Zarządu Diecezjalnego, Beata Sosnowska.

 KSM jak przystało na stowarzyszenie posiada swoją strukturę, którą uczestnikom przybliżyła Karolina Kłoś, pełniąca funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu. Pokazała ona zgromadzonej młodzieży wszystkie szczeble w strukturze  KSM-u począwszy od parafii poprzez diecezję, aż do szczebli ogólnopolskich, omawiając przy tym wszystkie obowiązki członków pełniących funkcje na powyższych szczeblach.  Uczestnicy dowiedzieli się również tego jak zostać  pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia, jakie są rodzaje członkowstwa oraz tego jakie prawa i obowiązki mają poszczególni członkowie.

Tematycznie ostatni z sobotnich bloków, którego tematem były elementy tożsamości i jedności organizacyjnej, poprowadziły Daria Kostanta i Julia Barancewicz z Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Zebrana młodzież dowiedziała się podczas tego bloku, że  każda organizacja posiada pewne charakterystyczne cechy, które wyróżniają ją spośród innych, a jednocześnie wyrażają jej naturę oraz cel i sposób działania. Są także wyrazem wewnętrznej jedności danej organizacji. Kształtują specyficzny świat symboli, zachowań, zwrotów słownych. Są zewnętrznym wyrazem wartości, którym organizacja służy, dlatego też i te cechy stają się wartościami domagającymi się respektowania. Tak jak państwo posiada swoją konstytucję, hymn, godło i flagę. Podobnie jest w stowarzyszeniu, gdzie ważną rolę odgrywają  trzy główne  elementy tożsamości organizacyjnej: Statut, Hymn i Godło. Inne elementy z nich wynikają lub w jakiś sposób z nimi się łączą. Są to: sztandar, hasło, zawołanie, patronowie, święto patronalne, przyrzeczenie, legitymacja, pieczątki, składki członkowskie, kronika, biblioteczka KSM, księga protokołów. Podczas bloków uczestnicy mieli okazję poznać te wszystkie elementy oraz nauczyć się śpiewać hymn.

Mimo tak intensywnej pracy, młodzież zachowała siły na pogodny wieczór – tańce i zabawy integracyjne, pokazały, że nasza młodzież, mimo tak męczącego dnia potrafi wykrzesać z siebie jeszcze wiele pozytywnej energii.   Dzień zakończyło spotaknie z najważniejszą osobą – Jezusem we wspólnotowej modlitwie.

 Niedzielny poranek również rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, jednak tym razem na wybraliśmy się do pobliskiej parafii pw. św. Józefa. W czasie Eucharystii mogliśmy podziękować za owoce tego kończącego się szkolenia.

 Po powrocie do szkoły uczestników czekał jednak jeszcze jeden blok, dotyczący roli księdza asystenta w KSM-ie. Prowadził go nie kto inny, jak sam ksiądz asystent. Potem nadszedł czas na podsumowanie i rozdanie świadectw ukończenia szkolenia.

 Wydaje się, że był to krótki czas razem, jednak nikt nie chciał już wyjeżdżać do domów. Szkolenie dało nam nową wiedze i motywację do kształtowania swojego charakteru, jak również nowe znajomości i przyjaźnie (nie tylko na facebooku!).

 Motywacja przyjazdu młodzieży była różna: ciekawość, brak innych planów, namowa koleżanki lub kolegi, własna chęć… Jednak po szkoleniu zdecydowanie nikt nie żałował decyzji o przyjeździe. Młodzi jednogłośnie stwierdzili, że było warto spędzić ten weekend w KSM-owej rodzinie.

 Mateusz Krzyziński