Szkolenia formacyjne KSM

2016-01-26 06:01:48
Szkolenie KSM 2014

Szkolenie I º – jest to czas szczególny dla młodych ludzi. Czas zdobywania lub utrwalania podstawowych wiadomości o Stowarzyszeniu, a ponadto poznawania swoich rówieśników

z innych oddziałów, wymiany doświadczeń. Znajdziemy w nim bloki o tematyce: historia, struktura, podstawy prawne, członkowstwo, patroni, element jedności i tożsamości organizacyjnej.

Kiedy? 12 – 14 II 2016 r.

 

Gdzie? Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach, ul. Sokołowska 172

 

Koszt? 55 zł/ os. (50 zł przy wcześniejszej wpłacie na konto )

Bank Spółdzielczy O/ Siedlce

76 9194 0007 0008 2527 2000 0010

z dopiskiem SZKOLENIE I + ODDZIAŁ

 

Jak się zgłosić? Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, PESEL, telefon do rodziców/opiekunków na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl. Zgłoszenie przyjmujemy do 9 LUTEGO (wtorek) 2016 roku do godz. 18.00.

 

Szkolenie IIº – ma charakter formacyjny. Wszelkie bowiem działania, akcja musi mieć swoje podstawy. Inaczej jest puste, choć głośne (dzwon głośny, bo wewnętrznie pusty) i prędzej czy później rozpadnie się. Program szkolenia opiera się na „Metodzie pracy nad sobą KSMowicza”, dlatego znajdziemy w nim bloki tematyczne poświęcone m.in. roli stałego spowiednika

i kierownika duchowego, medytacja – sposoby jej prowadzenia, jak prowadzić spotkanie formacyjne, X zasad KSM itp.

 

Kiedy? 15 – 17 IV 2016 r.

 

Gdzie? Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach, ul. Sokołowska 172

 

Koszt? 55 zł/ os. (50 zł przy wcześniejszej wpłacie na konto )

Bank Spółdzielczy O/ Siedlce

76 9194 0007 0008 2527 2000 0010

z dopiskiem SZKOLENIE II + ODDZIAŁ

 

Jak się zgłosić? Kierownictwo wysyła listę wszystkich chętnych z następującymi danymi: imię, nazwisko, PESEL, telefon do rodziców/opiekunków na adres e-mail: ksmsiedlce@wp.pl. Zgłoszenie przyjmujemy do 12 KWIETNIA (wtorek) 2016 roku do godz. 18.00.

 

 

Co należy ze sobą zabrać? Śpiwór, karimatę, notatnik, Pismo Święte (Stary i Nowy Testament – w programie szkolenia SKRUTACJA), elegancki strój na niedzielę, buty na zmianę, przybory toaletowe, instrument – jeśli grasz, dobry humor, serce otwarte na Boga i drugiego człowieka!

 

Program

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30.

 

Uwaga!

– Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny mieć ukończone 14 lat!

– W związku z kwestiami organizacyjnymi nie zwracamy kosztów szkolenia osobom, które wycofały swój udział w ostatniej chwili bez podania konkretnego powodu.

– Przypominamy, że udział w szkoleniach jest jednym z warunków wymaganych do złożenia przyrzeczenia KSM.

 

Informacji dodatkowych udziela Karolina Kłoś – zastępca prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej, 501 268 419.